11 november 2013

Vattentornet i Västervik

  Det finns planer på att bygga om Gamla vattentornet i Västervik till bostäder. Länsmuseets bebyggelseenhet fick i uppdrag att beskriva tornets kulturhistoriska värden. ”Vattentornet är värdefullt att bevara både som enskild byggnad och som en symbol för en tid fylld av expansion och framtidstro”, säger byggnadsantikvarie Magnus Johansson.
  Gamla vattentornet i Västervik har varit ett markant inslag i stadsbilden sedan 1905. En ståtlig, påkostad byggnad, uppförd i tegel och granit i nationalromantisk stil. En representant för en ny tid i samhället med industrialisering, järnvägens framväxt, tillväxt och ökad kunskap om vikten av god hygien. - Tidigare fick Västerviksborna sitt vatten från allmänna och enskilda brunnar. Men vattnet i dem var hälsovådligt och man befarade att ett par av brunnarna var smittade av ”förmultnade djurämnen”, berättar Magnus Johansson. Det var alltså främst av sanitära skäl som ett helt nytt system för vattenförsörjningen i Västervik anlades. Vattentornet placerades i samma nya del av staden som järnvägsstationen, fängelset och ett par nya skolbyggnader. Alla symboler för stadens expansion och livskraft.

  Kring förra sekelskiftet byggdes vattentorn i flera svenska städer, så på det viset är Gamla vattentornet i Västervik inte unikt. Däremot är det värdefullt som representant för ett tidsskede och en förändring av vattenförsörjningssystemet vilken har berört många människor.
  - Det är det som är så roligt med vårt jobb – att arbeta med byggnader som är angelägna för folk. Vi får vara med och forma samhällsutvecklingen och framtiden i dialog med andra, exempelvis med kommuner som anlitar oss.

  1958 togs det nya vattentornet i bruk och det gamla blev stående utan annan funktion än att fungera som mast till telekommunikationsantenner. Nu finns det tankar på att hitta en ny funktion, kanske bygga om tornet till bostäder.
  - Mitt uppdrag är att bedöma hur mycket förändringar byggnaden tål. Å ena sidan bör man gå försiktigt fram eftersom byggnaden är så synlig. Å andra sidan är det nödvändigt att tillåta relativt omfattande förändringar för att tornet ska kunna få en ny funktion – till exempel ta upp nya fönster, bygga våningsplan och ta bort tanken högst upp. Men det är inte jag som beslutar, många parter ska tycka till i processen och det är så det ska vara när det gäller en sådan viktig del av staden.