25 mars 2022

Bötterumsmässan söker utställare

  Erbjuder ditt företag, din förening eller verksamhet produkter eller tjänster inom byggnadsvård, hantverk, traditionellt och trädgård? Var med som utställare på Bötterumsmässan!

  Planeringen för Bötterumsmässa den 3 september är i full gång och just nu letar vi utställare inom byggnadsvård, mathantverk, traditionellt hantverk och trädgård. Vi söker dig som vill visa upp din verksamhet, dina tjänster, dina produkter, din kunskap eller sälja produkter inom byggnadsvård, hantverk och trädgård.

  I år vill mässan ge särskild möjlighet för länets olika hembygdsföreningar att visa upp sin verksamhet. Det kan ske genom att erbjuda mässbesökarna att prova på något, visa upp något som man jobbat med inom föreningen eller bokförsäljning. Syftet är att visa upp vilken rik tillgång hembygdsföreningarna är idag och för framtiden.

  – Tillsammans vill vi skapa en dag av möten, produkter, tjänster, nya perspektiv och kunskapsutbyten, både för utställarna och besökarna, som förra gången uppgick till cirka 2 500 personer, säger Susann Johannisson, bebyggelseantikvarie på Kalmar läns museum och projektledare för Bötterumsmässan.

  Deltagandet är kostnadsfritt.

  Anmälan

  Varmt välkommen att anmäla ditt företag eller din förening senast den 27 juni till: susann.johannisson@kalmarlansmuseum.se

  Om mässan

  Bötterumsmässan riktar sig till alla som är intresserade, arbetar eller vill veta mer om byggnadsvård, hantverk och trädgård. Utifrån gamla traditioner och för framtidens generationer vill mässan skapa nyfikenhet, engagemang och visa hur man kan jobba med gamla hus, trädgårdar och hantverk på ett hållbart och miljömedvetet sätt samt inspirera till att konsumera smartare, använda det vi har, återbruka, restaurera och reparera.

  Bötterumsmässan arrangeras i vackra Bötterums hembygdspark längs med väg 34 mellan Ålem och Högsby den 3 september klockan 10.00-16.00.

  Arrangörer

  Bötterumsmässan arrangeras som ett samarbete mellan Långemåla hembygdsförening, Kalmar läns hembygdsförbund, Länsstyrelsen Kalmar län och med Kalmar läns museum som projektledare.

  Mer infomation om Bötterumsmässan

  Läs mer om Bötterumsmässan på Kalmar läns museums webbplats