Andreas Juhl

Enhetschef för publika enheten

Andreas är ansvarig för Publika enheten som består av museets pedagogiska verksamhet, utställningar och publika program. Andreas är också marknadschef med ansvar för Kalmar läns museums marknadsföring och sponsring. Till enheten hör även länsmuseets butik och kafé och museets tryckerienhet.

Marknad