Andreas Juhl

Marknadschef

Marknadschef med ansvar för Kalmar läns museums marknadsföring och sponsring. Till enheten hör även länsmuseets butik och kafé och museets tryckerienhet.

Marknad