Andreas Juhl

Marknadschef

Marknadschef med ansvar för Kalmar läns museums marknadsföring och sponsring. Övergripande ansvar för Eketorps borg och dess marknadsföring. Till enhten hör även länsmuseets butik och kafé och museets tryckerienhet.

Marknad