Ivonne Dutra Leivas

Arkeolog, doktorand GRASCA

Kompetens: Fältarkeologi, projektledning, handläggning. Specialområde: Järnålder, Medeltid, Tidigmodern tid.

Arkeologi