Ivonne Dutra Leivas

Arkeolog, fil. lic. doktorand Grasca

Kompetens: Fältarkeologi, projektledning, handläggning. Specialområde: Järnålder, Medeltid, Tidigmodern tid.

Arkeologi