Jan Westergren

Bebyggelseantikvarie

Kulturhistoriska utredningar. Antikvarisk medverkan vid renovering av kyrkor och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Sakkunnig kontrollant av kulturvärden. Arbetar mest på Öland och i Kalmar.

Byggnadsvård

Ladda ner CV (22 kB)