Sandra Lundholm

Arkeolog

Fil. Mag. Kompetens: Fältarkeologi, GIS Specialområde: Mesolitikum (våtmarksundersökningar)

Arkeologi

Fler medarbetare från Arkeologi:

Publikationer av Sandra på hemsidan: 47


Bergkvara kapell

Dränering vid kv. Domherren 20

Elkabel vid Borgholms slottsruin

F.V. i Kv. Sparven 2

Fjärrvärme vid Kv Valnötsträdet

G:a Kungsgatan – Peters gränd, Vasagatan

Gamla Stan 2:4 i Kalmar

Golvarbeten i Ljungby K:a

Gravar under gamla småskolan i Resmo

Hattmakaren 9

Kv beckasinen 37

Kv bokbindaren

Kv Domherren

Kv Guldsmeden 10

Kv. Asken 8

Mortorps kyrka

Ny VA-ledning Löttorp - Böda

Ny VA-ledning Löttorp - Böda

Nybyggnation i kv. Näktergalen 3

S:a Långgatan – Stationsgatan

Skammeltorp

Stora Torget i Vimmerby

Södra Vi kyrkogård

Utbyggnad av räddningscentralen på brandvakten 7

VA ledning på Brandvakten 7

VA ledning på brandvakten 7 // Fiskaregatan/bussterminalen

VA-ledning mellan Ekenäs och Kolboda

VA-ledning på Hospitals-gatan

VA-ledningar på Sveaplan, Kalmar

Valnötsträdet

Vedgårdsholmen

Vedgårdsholmen 12

Västerlånggatan - Molinsgatan

Bergkvara kapell

Ny VA-ledning Löttorp-Böda

VA-ledning på Brandvakten 7

Utbyggnad av räddningscentralen på Brandvakten 7

Golvarbeten i Ljungby kyrka

Mortorps kyrka

Södra Vi kyrkogård

Stora torget i Vimmerby

F.u. i kv. Sparven 2

Nybyggnation i kv. Näktergalen 3

E22 Förbifart Rinkabyholm, Hossmo

Skyttlahagen

Öjabymotet – Förundersökning av fossil åker och boplats inom Öjabymotet 2019

Parken vid Torparängen