1152

  • Årtal: 1985
  • Författare: Kenneth Alexandersson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Kalmar
  • Socken: Kalmar
  • Sammanfattning: Schaktning inför fjärrvärme och VA-sanering på Kvarnholmen
  • Syfte: VA-fjärrvärme
  • Åtgärd: Antikvarisk kontroll
  • Projektansvarig: Monika Rasch