1241

  • Årtal: 1984
  • Författare: Kenneth Alexandersson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Kalmar
  • Socken: Kalmar
  • Sammanfattning: Schaktning för VA-ledning vid kvarteret Framsta
  • Syfte: Fjärrvärme
  • Åtgärd: Antikvarisk kontroll+ark undersökning