1478

  • Årtal: 2001
  • Författare: Kenneth Alexandersson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Öland
  • Rapportkommun: Borgholm
  • Socken: Borgholm
  • Sammanfattning: Undersökning inför bygge
  • Syfte: Planerad exploatering med småhusbebyggelse
  • Åtgärd: Ark utredning
  • Projektansvarig: Kenneth Alexandersson