1498

  • Årtal: 2001
  • Författare: Kenneth Alexandersson, Mats Blohmé
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Öland
  • Rapportkommun: Borgholm
  • Socken: Långlöt
  • Sammanfattning: Långlöts kyrka, f.u.
  • Syfte: Golvborttagning
  • Åtgärd: Antikvarisk kontroll
  • Projektansvarig: Kenneth Alexandersson