1539

  • Årtal: 2002
  • Författare: Kenneth Alexandersson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Öland
  • Rapportkommun: Mörbylånga
  • Socken: Smedby
  • Sammanfattning: En borttagen stenmur i Smedby
  • Syfte: Borttagande av stenmur
  • Åtgärd: Ark förundersökning
  • Projektansvarig: Kenneth Alexandersson