1681

  • Årtal: 2004
  • Författare: Kenneth Alexandersson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Torsås
  • Socken: Torsås
  • Sammanfattning: Förundersökning av Skubbebo 3:1
  • Syfte: Vindkraftverk
  • Åtgärd: Ark utredning
  • Projektansvarig: Kenneth Alexandersson