1687

  • Årtal: 2005
  • Författare: Nicholas Nilsson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Hultsfred
  • Socken: Mörlunda
  • Sammanfattning: Riksväg 34, Stora Alby-Glahytt
  • Syfte: Vägbyggnation
  • Åtgärd: Ark utredning, slutundersökning
  • Projektansvarig: Nicholas Nilsson