1709

  • Årtal: 2006
  • Författare: Nicholas Nilsson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Kalmar
  • Socken: Kläckeberga
  • Sammanfattning: Krafslösa 6:1
  • Syfte: Byggnation
  • Åtgärd: Ark förundersökning
  • Projektansvarig: Nicholas Nilsson