1766

  • Årtal: 2006
  • Författare: Kenneth Alexandersson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Kalmar
  • Socken: Dörby
  • Sammanfattning: Schaktning inför cykelbana
  • Syfte: Ev. bostadsbyggnation
  • Åtgärd: Ark förundersökning
  • Projektansvarig: Kenneth Alexandersson