1809

  • Årtal: 2007
  • Författare: Kenneth Alexandersson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Öland
  • Rapportkommun: Mörbylånga
  • Sammanfattning: Arkeologisk utredning inför detaljplaneändring
  • Syfte: Planändringar
  • Åtgärd: Ark utredning
  • Projektansvarig: Kenneth Alexandersson