1874

  • Årtal: 2008
  • Författare: Kenneth Alexandersson, Ludvig Papmehl-Dufay
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Öland
  • Rapportkommun: Mörbylånga
  • Socken: Torslunda
  • Sammanfattning: Två stenåldersboplatser i Runsbäck
  • Syfte: husbyggnation
  • Åtgärd: Ark slutundersökning
  • Projektansvarig: Ludvig Papmehl-Dufay