1885

  • Årtal: 2008
  • Författare: Kenneth Alexandersson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Kalmar
  • Socken: Åby
  • Sammanfattning: Nya bostäder i Läckeby
  • Syfte: villabebyggelse
  • Åtgärd: Ark utredning
  • Projektansvarig: Kenneth Alexandersson