Grav och kokgrop från Köpingsvik

 • Årtal: 2008
 • Författare: Kenneth Alexandersson
 • Ämne: Arkeologi
 • Landskap: Öland
 • Rapportkommun: Borgholm
 • Socken: Köping
 • Sammanfattning: Grav och kokgrop från Köpingsvik
 • Fil: grav_kokgrop.pdf
 • Syfte: planerad gångväg
 • Åtgärd: Ark förundersökning
 • Projektansvarig: Kenneth Alexandersson