1931

  • Årtal: 2009
  • Författare: Kenneth Alexandersson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Torsås
  • Socken: Söderåkra
  • Sammanfattning: Fornborg vid en planerad våtmark
  • Syfte: våtmark
  • Åtgärd: Ark förundersökning
  • Projektansvarig: Kenneth Alexandersson