1954

  • Årtal: 2009
  • Författare: Kenneth Alexandersson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Öland
  • Rapportkommun: Mörbylånga
  • Socken: Glömminge
  • Sammanfattning: Nytt villaområde i Strandskogen
  • Syfte: villabebyggelse
  • Åtgärd: Ark utredning
  • Projektansvarig: Kenneth Alexandersson