1957

  • Årtal: 2009
  • Författare: Ludvig Papmehl-Dufay, Ulrika Söderström
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Öland
  • Rapportkommun: Mörbylånga
  • Socken: Torslunda
  • Sammanfattning: Kulturmiljö och vindkraft
  • Åtgärd: Kulturhistorisk utredning
  • Projektansvarig: Ludvig Papmehl-Dufay