1958

  • Årtal: 2009
  • Författare: Kenneth Alexandersson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Oskarshamn
  • Socken: Oskarshamn
  • Sammanfattning: Ett grepptungesvärd från bronsålderns period IV
  • Åtgärd: Ark undersökning
  • Projektansvarig: Kenneth Alexandersson