1964

  • Årtal: 2009
  • Författare: Kenneth Alexandersson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Oskarshamn
  • Socken: Misterhult
  • Sammanfattning: Ombyggnad av mindre vägkorsning på väg E22 vägkorsning på väg E22
  • Syfte: trafikplats
  • Åtgärd: Ark slutundersökning
  • Projektansvarig: Kenneth Alexandersson