1975

  • Årtal: 2009
  • Författare: Ulrika Söderström
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Öland
  • Rapportkommun: Borgholm
  • Socken: Köping
  • Sammanfattning: Konditoriet i Köpingsvik
  • Syfte: husbyggnation
  • Åtgärd: Ark efterundersökning
  • Projektansvarig: Ulrika Söderström