Boplatslämningar, kolningsgropar och tjärdalar. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning 2010.

 • Årtal: 2010
 • Författare: Johan Åstrand, Veronica Palm, Peter Danielsson
 • Ämne: Arkeologi
 • Landskap: Småland
 • Rapportkommun: Hultsfred
 • Socken: Målilla
 • Sammanfattning: Boplatslämningar, kolningsgropar och tjärdalar.
 • Fil: forbifart_malilla.pdf
 • Syfte: Vägbygge
 • Åtgärd: Arkeologisk förundersökning
 • Projektansvarig: Veronica Palm