2001

 • Årtal: 2010
 • Författare: Kenneth Alexandersson
 • Ämne: Arkeologi
 • Landskap: Småland
 • Rapportkommun: Västervik
 • Socken: Västra Ed
 • Sammanfattning: Hälgenäs hamn
 • Fil: halgenas_hamnomrade.pdf
 • Syfte: detaljplan
 • Åtgärd: Ark utredning
 • Projektansvarig: Kenneth Alexandersson