2022

  • Årtal: 2010
  • Författare: Veronica Palm, Johan Åstrand, Peter Danielsson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Hultsfred
  • Sammanfattning: Boplatslämningar, kolningsgropar och tjärdalar
  • Syfte: planerad ny väg
  • Åtgärd: Ark slutundersökning
  • Projektansvarig: Veronica Palm