270

  • Årtal: 1997
  • Författare: Kenneth Alexandersson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Kalmar
  • Socken: Ljungby
  • Sammanfattning: DELOMRÅDE 4A
  • Åtgärd: Ark undersökning
  • Projektansvarig: Kenneth Alexandersson