346

  • Årtal: 1996
  • Författare: Michael Källström, Nicholas Nilsson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Kalmar
  • Socken: Kalmar
  • Sammanfattning: Kv Åldermannen
  • Syfte: Fjärrvärme
  • Åtgärd: Ark förundersökning
  • Projektansvarig: Michael Källström