411

  • Årtal: 1995
  • Författare: Kenneth Alexandersson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Kalmar
  • Socken: Ryssby
  • Sammanfattning: Fornlämningar längs brukningsväg
  • Syfte: För väg
  • Åtgärd: Ark undersökning
  • Projektansvarig: Kenneth Alexandersson