428

  • Årtal: 1994
  • Författare: Kenneth Alexandersson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Kalmar
  • Socken: Dörby
  • Sammanfattning: Tingby
  • Syfte: För vägberedning
  • Åtgärd: Ark förundersökning
  • Projektansvarig: Kenneth Alexandersson