478

  • Årtal: 1994
  • Författare: Kenneth Alexandersson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Kalmar
  • Socken: Åby
  • Sammanfattning: Stävlö
  • Syfte: För detaljplan
  • Åtgärd: Ark utredning
  • Projektansvarig: Kenneth Alexandersson