Genom boplatslämningar över Åbyån. Särskild arkeologisk undersökning 1992.

 • Årtal: 1992
 • Författare: Nicholas Nilsson, Michael Källström
 • Ämne: Arkeologi
 • Landskap: Småland
 • Rapportkommun: Kalmar
 • Socken: Åby
 • Sammanfattning: Genom boplatslämningar över Åbyån. Särskild arkeologisk undersökning 1992.
 • Fil: genom_boplatslamningar.pdf
 • Syfte: Brobyggnation
 • Åtgärd: Arkelogisk förundersökning
 • Projektansvarig: Michael Källström