712

  • Årtal: 1991
  • Författare: Kenneth Alexandersson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Kalmar
  • Socken: Kalmar
  • Sammanfattning: Vattenläcka i kvarteret Flädern
  • Syfte: Vattenläcka
  • Åtgärd: Ark förundersökning
  • Projektansvarig: Eeva Rajala, Mats Blohmé