822

  • Årtal: 1990
  • Författare: Carl Persson, Kenneth Alexandersson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Kalmar
  • Socken: Kalmar
  • Sammanfattning: Järnålder vid djurängen
  • Åtgärd: Ark undersökning
  • Projektansvarig: Per-Olof Fredman