Schaktningsarbete på gravfält

  • Årtal: 1989
  • Författare: Kenneth Alexandersson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Öland
  • Rapportkommun: Borgholm
  • Socken: Räpplinge
  • Sammanfattning: Schaktningsarbete på gravfält
  • Fil: schaktning_rapplinge.pdf
  • Syfte: Schaktning för flaggstång, jordledningarm.m.
  • Åtgärd: Antikvarisk kontroll