Arby kyrka – Antikvarisk medverkan vid byte av spån på Arby kyrka och klockstapel