Avstyckning av tomter vid Ljungbyholm

  • Årtal: 2009
  • Författare: Kenneth Alexandersson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Kalmar
  • Socken: Ljungby
  • Fil: tomtavstyckning.pdf
  • Syfte: Arkeologisk förundersökning 2008