Siggehorva, Kulturhistorisk utredning

  • Årtal: 2014
  • Författare: Fredrik Gunnarsson, Magnus Johansson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Mönsterås
  • Socken: Mönsterås
  • Fil: siggehorva_2014_l_g.pdf
  • Syfte: Industriell exploatering
  • Åtgärd: Kulturhistorisk utredning. Bebyggelsehistorisk undersökning samt inventering av fornlämningar.
  • Projektansvarig: Nicholas Nilsson