Detaljplaneläggning för industrimark

  • Årtal: 2010
  • Författare: Kenneth Alexandersson
  • Ämne: Arkeologi
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Kalmar
  • Socken: Dörby
  • Fil: detaljplanelaggning.pdf
  • Syfte: Arkeologisk förundersökning 2009