En schaktningsövervakning och skärvstenshög i Hovshaga