Sök bland 2084 rapporter

Sökfilter

Teckenförklaring: Arkeologirapport: Arkeologimarkör Byggnadsvårdsrapport: Byggnadsvårdsmarkör

RapportFörfattareÅrtalKartaFil
Arkeologi:
Kronanprojektet 2018
Lars Einarsson
2019 3 MB
Arkeologi:
Västra Jäts bytomt
Andreas Emilsson
2019 3 MB
Arkeologi:
Fossil åkermark och kolbotten i Älmhult
Andreas Emilsson
2019 4 MB
Arkeologi:
Marknadsboden i Bötterums hembygdsgård
Ulrika Haraldsson
2016 3 MB
Byggnadsvård:
Ladugården i Bötterum
Ellen Olsson
2017 6 MB

Klicka på fyrkanten under plus- och minustecknen på kartan för att flytta kartan och få en större kartbild.