Gamla kyrkogården i Kalmar

  • Årtal: 2006
  • Författare: Magdalena Jonsson
  • Ämne: Byggnadsvård
  • Rapportserie: Kyrkoantikvariska rapporter
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Kalmar
  • Socken: Kalmar
  • Fil: kalmargamlakyrkogard.pdf
  • Syfte: Fördjupad inventering av Gamla kyrkogården i Kalmar