Gårdby kyrka – Antikvarisk medverkan vid invändig renovering, konservering av bemålade inventarier, anläggning av gång på kyrkogården, anslutning av dagvattenledningar mm