Hullgrenska gården – Antikvarisk medverkan vid ommålning av fasad mot väster