Kägelbanan på Svensknabben – Antikvarisk medverkan vid renovering av tak och fasad

  • Årtal: 2019
  • Författare: Liselotte Jumme
  • Ämne: Byggnadsvård
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Kalmar
  • Socken: Kalmar
  • Fil: rapport_malning_kagelbanan_2019_webb.pdf
  • Syfte: Antikvarisk medverkan vid renovering av tak och fasad