Kulturhistorisk utredning av Kalmar hamn

  • Årtal: 2013
  • Författare: Magdalena Jonsson
  • Ämne: Byggnadsvård
  • Landskap: Småland
  • Rapportkommun: Kalmar
  • Socken: Kalmar
  • Fil: olandshamnen_lagupplost.pdf
  • Syfte: Kulturhistorisk utredning