Olssonska gården – brygghuset – Antikvarisk medverkan vid omläggning av tak, reparation av ventilationshuv, byte av panelbrädor, montering av takstege samt fällning av träd