Olssonska gårdens huvudbyggnad – Antikvarisk medverkan vid åtgärder för förbättrad tillgänglighet och utrymning